Kem hàn không cần làm sạch

  • Đảm bảo độ tin cậy cao, khả năng làm ướt tốt
  • Hiệu suất đặc điểm không làm sạch tuyệt vời
  • Chất trợ hàn có thể ngăn chặn sự phá huỷ của việc in và làm nóng
  • Độ nhớt tốt, tuổi thọ làm việc hơn 8 giờ
  • Dư lượng không màu và trong suốt mà không ảnh hưởng đến việc phát hiện
Danh mục:
0984672555