Dây hàn không chì

  • Hợp kim hàn Sn-Cu/Sn-Ag-Cu được sản xuất với nguyên liệu thô có độ tinh khiết cao
  • Được áp dụng trong hàn thủ công với yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường
  • Tính lưu động tốt, khói nhỏ, ít văng hơn
Danh mục:
0984672555