Khẩu trang phòng sạch

Thiết kế mức xơ vải cực thấp đảm bảo sử dụng trong môi trường phòng sạch không phát sinh bụi
Kiểm soát quy trình sản xuất thống kê đảm bảo tính nhất quán và chất lượng sản phẩm

Danh mục:
0984672555