TÚI ESD

Là sản phẩm chuyên dụng dùng để đóng gói thiết bị điện tử như bo mạch PCB, Camera, …

Có thể đáp ứng yêu cầu hẹp hơn về độ tĩnh điện ở: 10^5-10^9

Cấu tạo: ESD/SMPET/LLDPE-AA/ESD
Surface Resistivity/Điện trở bề mặt : 10^6 ~ 10^9Ω,

Category:
0984672555