Showing all 4 results

-5%

Vật tư y tế

Bộ phòng dịch

VND100.000 VND95.000
-91%

Vật tư y tế

Khẩu trang phòng sạch

VND300.000 VND28.000
-12%

Vật tư y tế

Khẩu trang y tế 3 lớp

VND25.000 VND22.000
-7%

Vật tư y tế

Sát khuẩn tay Asirub

VND70.000 VND65.000
0984672555